Mussetryne
Beskrivelse av sykdommen

Mussetryne er en meget skjelden og belastende sykdom som kan RAMme de aller beste. Sykdomen kan utarte seg på flere måter, men et likhetstrekk er at man ikke slipper inn på utesteder grunnet lite forståelse hos vektere. Det kan være vanskelig for det utrente øye å se, noe som forsåvit også er et symptom.

Eksempel på mussetryne Martin Beyer Olsens berømte mussetryne

PrognoseSymptomene ved mussetryne kan bli både bedre eller verre med tiden. Tilstanden ødelegger ikke ansiktet på noen måte, men kan påvirke livskvaliteten ettersom mange med mussetryne opplever diskriminering og hets fra påståelige dørvakter. Kunnskap om tilstanden kan hjelpe deg å håndtere symptomene på en bedre måte og gi deg en følelse av kontroll. Det finnes flere behandlinger som kan hjelpe, spør gjerne legen din om råd.

BehandlingDet finnes per dags dato ingen kur for mussetryne. Den beste måten å behandle mussetryne er ved å innta mer alkohol frem til pasientens fysiske fullhetsnivå er på høyde med hva synes av mussetrynet dems.